soly-park

Fokus på bærekraft, både under og etter byggetiden.

Utbygger av Søly Park har lagt vekt på å velge bærekraftige løsninger som kommer både beboere og miljøet til gode.

Bærekraftige tiltak under byggetiden:

 • Byggeprosessen utføres i tråd med en miljøoppfølgingsplan for prosjektet.
 • Alt rivearbeid gjennomføres etter dagens miljøkrav med hensyn til farlig avfall og sortering.
 • Utvidet bruk av treverk i store deler av fasaden.
 • Precut av materialer gir mindre transport og avfall. 
 • Kildesortering av avfall har sorteringskrav på 90%, samt at det er krav til maks 25 kg avfall pr. kvm.

Bærekraftig også etter byggetiden:

 • Valg av materialer og løsninger med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Bruk av anerkjente underleverandører.
 • Lavt varmetap gjennom vegger, dører og vinduer som følge av god isolering og nye, solide produkter.
 • Energibesparende oppvarming med vannbåren gulvvarme fra luft-til-vann sentralanlegg. 
 • Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i alle rom, som gir jevnt og godt inneklima året rundt.
 • Individuelle varmestyring i stue/kjøkken samt baderom.
 • Grønne tak gir et godt liv for blomster og bier, samt bidrar til fordrøyning av takvann.
 • El-bil lading tilrettelagt for individuell tilkobling.
 • 10 stk. El-sykler kjøpes inn til sameiene, disponible for alle beboerne.